Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021
Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

Les dokumentet

Rettebrev

Følg proposisjonen på Stortinget