Høring – høringsnotat om forslag til prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av straffesaker (hurtigspor)

Høring med forslag til prøveprosjekt i Oslo for raskere gjennomføring av straffesaker med et enkelt og oversiktlig bevisbilde hvor det foreligger unndragelsesfare.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.05.2015