Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Forenkler frikortordningen: Slår sammen egenandelstak 1 og 2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å forenkle frikortordningen. I dag er det to egenandelstak, kalt egenandelstak 1 og 2. For å skjerme de pasientene og brukerne som har høyest utgifter til helse slås egenandelstak 1 og 2 sammen. Dette vil føre til at de 188 000 pasientene i Norge som i dag betaler de høyeste egenandelene, vil spare 1453 kroner i året, og raskere få gratis helsetjenester.

- Vi vil gjøre frikortordningen enklere for brukerne, og skjerme de som har høyest utgifter til helse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Frikortordningen består i dag av egenandelstak 1 og 2. Regjeringen foreslår å slå sammen disse til ett nytt egenandelstak fra 1. januar 2021. Et sammenslått egenandelstak vil gi en enklere tjeneste for brukerne ved at de kun må forholde seg til én ordning. Sammenslåingen vil også gjøre det enklere å finne frem i regelverket og dermed øke brukerens rettssikkerhet.

Det nye egenandelstaket fastsettes til 3183 kroner. Sammenslåingen gir lavere egenandelsutgifter til de som oppnår frikort ved begge takordningene i dag eller har høye egenandelsutgifter under begge takene.

188 000 brukere som når både egenandelstak 1 og egenandelstak 2, altså de med høyest egenandeler i dag, vil spare 1453 kroner i året på endringen.

2,24 millioner brukere får ingen endring som følge av sammenslåingen. 419 500 brukere vil få lavere utgifter, og sparer i snitt 993 kroner hver i året. 1,03 millioner brukere vil få høyere utgifter, og vil i snitt få 607 kroner høyere utgifter i året. Ingen vil få mer enn 723 kroner i økte utgifter i året.

Regjeringen foreslår samtidig å sette av 60 millioner kroner til en ytterligere skjerming av utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med høyere egenbetaling. Dette gjøres ved å tilføre kommunene 50 millioner kroner. 10 millioner kroner settes av til Helsedirektoratet/Helfo for å forvalte og utrede skjermingsordninger.

Egenandelstak 1 inkluderer egenandeler fra:

 • lege
 • psykolog
 • poliklinikk (sykehus)
 • røntgeninstitutt
 • pasientreiser
 • medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept

Egenandelstak 2 inkluderer egenandeler fra:

 • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
 • enkelte former for tannbehandling
 • opphold ved godkjent rehabiliterings-institusjon
 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet HF

 • De som ikke når noen av takene i dag

2,24 millioner brukere (60,6 % av alle brukere) får ingen endring. 31 200 brukere (0,85 % av alle brukere) vil i gjennomsnitt spare 427 kroner.

 • De som kun når kun tak 1 i dag

984 500 brukere (26,7 % av alle brukere) får i gjennomsnitt 615 kroner i økte utgifter. Ingen vil få høyere utgifter enn 723 kroner. 143 000 brukere (3,9 % av alle brukere) vil få en besparelse på i gjennom­snitt 626 kroner.

 • De som kun når kun tak 2 i dag

57 700 brukere (1,6 % av alle brukere) vil i gjennomsnitt spare 710 kroner. 49 300 brukere (1,3 % av alle brukere) vil i gjennomsnitt få 460 kroner i økte utgifter.

 • De som når begge takene i dag

187 600 brukere (5,1 % av brukerne) vil med nytt sammenslått tak på 3183 kroner sparer 1453 kroner hver.

187 600 brukere (5,1 % av brukerne) vil med nytt sammenslått tak på 3183 kroner sparer 1453 kroner hver.