Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Regjeringa Solberg
Statsbudsjettet 2021:

Meir pengar til klimavenlege investeringar i Nysnø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringa foreslår å styrkje Nysnø Klimainvesteringer med ytterlegare 700 millionar kroner i 2021.

– Dette betyr at Nysnø kan investere i fleire bedrifter som utviklar ny, klimavenleg teknologi. Det er viktig for det grøne skiftet. Tiltaket gjer det mogleg for fleire bedrifter som jobbar med klimavenleg teknologi å kome styrkt ut av koronakrisa, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Gjennom statsbudsjettet vil regjeringa leggje til rette for at næringslivet kan skape grøne jobbar og ei meir berekraftig framtid.

Nysnø er førebels tilført 1 725 millionar kroner, og med ytterlegare 700 millionar kroner i 2021 vil forvaltingskapitalen auke til 2 425 millionar kroner.

Fakta om Nysnø