Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Styrker rådgivningstilbud om spiseforstyrrelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til organisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) med 7 millioner kroner i 2021

Det siste året har flere barn og unge blitt henvist til psykisk helsevern for barn og unge for spiseforstyrrelser. Det er også flere som har tatt kontakt med organisasjonen ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser.

–Det er svært viktig at personer med spiseforstyrrelser får hjelp så tidlig som mulig. Derfor foreslår regjeringen å styrke organisasjonen ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser med sju millioner kroner. Dette skal sikre økt kapasitet og et lavterskeltilbud i hele landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Styrker frivilligheten

I februar ble det bevilget 100 millioner kroner til psykisk helsevern barn og unge for å styrke tilbudet under pandemien. Det er også bevilget betydelige midler til hjelpetelefoner og kommunale lavterskeltilbud det siste året.

For å sikre et landsdekkende tilbud i ROS foreslås det å bevilge 5 millioner kroner til etablering av et nytt senter i Tromsø og til økt driftsstøtte av sentrene i Oslo, Rogaland, Vestland og Trøndelag. På grunn av økt pågang under pandemien foreslås det ytterligere 2 millioner kroner som en midlertidig styrking i 2021 for å øke kapasiteten til ROS.