Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

7,3 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren i 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen vil ta Norge trygt ut av koronakrisen ved å skape mer og inkludere flere. − Vi må gjøre det vi kan for å sikre jobb og inntekt for den enkelte, og for å sikre kommunenes evne til å levere gode tjenester, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge ytterligere 7,3 milliarder kroner til kommunesektoren i 2021. Pengene skal dekke økte utgifter og tapte inntekter som følge av pandemien, og til å støtte lokalt næringsliv.

− Virusutbruddet har ført til økte utgifter og reduserte inntekter i kommunene. Derfor har regjeringen vært helt tydelig på at vi skal stille opp for kommunene ved å ta en stor del av regningen, sier Astrup.

Målet er å bidra til at kommunesektoren kan fortsette å gi elevene god undervisning, tilby gode helsetjenester og videreutvikle kollektivtilbudet – i tillegg til å håndtere pandemien.

Regjeringen foreslår følgende fordeling av midlene i revidert nasjonalbudsjett:

  • 1 milliard kroner i økt innbyggertilskudd (til kommunene).
  • 1,5 milliarder kroner i økte skjønnsmidler (til kommunene).
  • 757 millioner kroner til vaksinering (i kommunene).
  • 100 millioner kroner til massetesting (i kommunene)
  • 1,2 milliarder kroner til karantenehotell (i kommunene)
  • 1 milliard kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter (i kommunene)
  • 79 millioner kroner til pakke for psykisk helse og sårbare grupper (i kommunene)
  • 1,5 milliarder kroner til kollektivtrafikken (i fylkeskommunene)
  • 150 millioner kroner til videregående opplæring og tannhelsetjenesten (i fylkeskommunene).

− Vi vet at noen kommuner er hardere rammet enn andre. For å målrette pengene best mulig, foreslår regjeringen å gi en del av tilleggsbevilgningen som skjønnsmidler, sier Astrup.

De 7,3 milliardene kommer på toppen av nesten 16 milliarder kroner som kommunesektoren allerede har fått i koronamidler i 2021. I 2020 fikk kommunesektoren 18 milliarder kroner som følge av pandemien. KS og regjeringen er enige om at kommunesektoren samlet sett er kompensert for de økonomiske konsekvensene av pandemien i 2020.

Arbeidsgruppen som ser på hvilke økonomiske konsekvenser koronapandemien har fått for kommunesektoren, kommer med en ny rapport i august. Regjeringen komme tilbake med en ny vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren etter dette.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00