Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker får 2, 3 millioner kroner for å sikre at sakene blir behandlet innen rimelig tid.

– Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har over lengre tid hatt mange krevende saker til behandling. Regjeringen foreslår derfor å styrke kommisjonen med 2, 3 millioner som tilsvarer cirka to årsverk. Det er viktig for den som får sin sak behandlet av kommisjonen at det ikke tar for lang tid, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker opplever flere begjæringer om gjenopptakelse, samtidig som kommisjonen allerede har ressurskrevende saker til behandling, blant annet flere Nav-saker.  Midlene fra Revidert nasjonalbudsjett skal øke kapasiteten til kommisjonen, slik at innkomne saker behandles innen rimelig tid. Det er viktig for å ivareta rettssikkerheten til de som får sin sak behandlet av kommisjonen.

Kommisjonen er uavhengig av domstolene, politi- og påtalemyndighet og avgjør om en domfelt skal få saken sin behandlet på nytt av retten.

Kommisjonens hjemmeside: Forsiden | Gjenopptakelse