Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Viderefører utbytteforventningene til Statkraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen vil videreføre den langsiktige utbytteforventningen for Statkraft, med 85 prosent utbytte fra den norske vannkraftvirksomheten og 25 prosent fra den øvrige virksomheten.

– Utbyttemodellen i Statkraft, som regjeringen etablerte i 2017, har fungert godt og er tilpasset statens begrunnelse og mål som eier i Statkraft, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Statkraft er i dag Europas største produsent av fornybar energi, og har i tillegg til den norske vannkraftvirksomheten betydelige vekstplaner internasjonalt.

– Videreføringen av den langsiktige utbytteforventningen legger grunnlaget for at avkastningen fra Statkrafts norske vannkraftressurser fortsatt vil komme fellesskapet til gode, samtidig som den gir selskapet mulighet til en betydelig vekst innenfor fornybar energi, sier næringsministeren.  

Forventningen er i tråd med styrets anbefaling.

Statkrafts investeringskapasitet vil blant annet avhenge av hvordan selskapets inntjening fra både norsk vannkraft og øvrig virksomhet vil utvikle seg.

Statens begrunnelse for eierskapet i Statkraft er å eie norske vannkraftressurser samt opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.