Historisk arkiv

Regjeringen prioriterer kommunene i 2022

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Regjeringens strategi for å ta Norge trygt ut av koronakrisen, er å skape mer og inkludere flere. For å få til det må vi gjøre det vi kan for å sikre jobb og inntekt for den enkelte, og for å sikre kommunenes evne til å levere gode tjenester. Derfor legger vi opp til fortsatt vekst i kommunenes frie inntekter i 2022, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

I kommuneopplegget for 2022 foreslår regjeringen at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 milliarder kroner i 2022. Av disse foreslår regjeringen at mellom 1,6 og 2,0 milliarder kroner skal gå til kommunene, mens 0,4 milliarder kroner skal gå til fylkeskommunene.

I tillegg viser revidert nasjonalbudsjett at skatteinntektene blir om lag 3,2 milliarder kroner høyere i 2021 enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2021. Dette er midler som vil bli videreført i 2022, og som vil gi kommunesektoren et betydelig større handlingsrom enn først antatt.

− Regjeringen er opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar kommuneøkonomi. Kommuneopplegget for 2022 gir et godt grunnlag for at kommunesektoren fortsatt kan levere de tjenestene innbyggerne har krav på og forventer, både under koronapandemien og når situasjonen etter hvert blir mer normal, sier Astrup.

 

Siden 2013 har regjeringen økt de frie inntektene til kommunesektoren med om lag 35 milliarder kroner. Kommunene har de siste årene hatt sterk inntektsvekst, noe som har ført til solide resultater for sektoren. For 2020 fikk kommunesektoren som helhet et netto driftsresultat på tre prosent.

 

De gode driftsresultatene har ført til færre kommuner i økonomisk ubalanse. Ved inngangen til mai var det registrert bare 13 kommuner i ROBEK. Til sammenligning var det 46 kommuner i ROBEK i 2013.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00