Prop. 194 LS (2020–2021)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.

Regjeringa sitt framlegg til endringar i skatte- og avgiftsreglane i Revidert nasjonalbudsjett 2021 går fram av Prop. 194 LS (2020–2021) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget