Forsiden

Revidert nasjonalbudsjett 2021: Tallene bak figurene

Tallene er hentet fra figurene i budsjettdokumentene.

Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Melding til Stortinget om revidert statsbudsjett.

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene Html Excel
Kapittel 3. Den økonomiske politikken Html  Excel
Kapittel 4. Den økonomiske håndteringen av koronapandemien Html  Excel
Kapittel 5. Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken Html Excel