Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

37 millioner kroner til digitale fellesløsninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 37 millioner kroner for å sikre og videreutvikle nasjonale digitale fellesløsninger som Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for.

Koronakrisen har vist hvor viktig det er å ha robuste og sikre digitale fellesløsninger som ID-porten, kontaktregistret og Altinn. Fellesløsningene har gjort det mulig å få på plass koronarelaterte tjenester som kompensasjonsordninger, søknader om ytelser til NAV, og løsning for selvrapportering av covid-19 symptomer, på rekordtid.

Den omfattende bruken av digitale tjenester under pandemien har ført til rekordhøy trafikk og belastning på fellesløsningene. Prognoser fra Digitaliseringsdirektoratet tyder på at denne veksten vil fortsette. Dette øker sårbarheten i de felles digitale løsningene.

Digitaliseringsdirektoratet har derfor behov for å gjennomføre tiltak for å styrke grunnlaget for økt bruk, videreutvikling og sikkerhet i de nasjonale fellesløsningene. Dette vil også legge til rette for at direktoratet kan fortsette å koble nye digitale tjenester mot sine fellesløsninger i fremtiden.

Alle skal ha mulighet til å delta i informasjonssamfunnet og kunne kommunisere digitalt med offentlig sektor. Det betyr at alle må ha mulighet til å skaffe seg en sikker elektronisk ID som er enkel å bruke og gir tilgang til de tjenestene man har behov for.

I dag kan for eksempel ikke alle brukere få BankID, noe som er nødvendig for å logge seg på digitale helsetjenester. Regjeringen har derfor vedtatt å lage en ny strategi for eID i offentlig sektor som etter planen skal være klar ved årsskiftet.

Som en del av strategiarbeidet har Digitaliseringsdirektoratet igangsatt arbeid med en pilot for å forberede en mulig innføring av en ny offentlig eID på høyt sikkerhetsnivå. eIDen er tenkt å være en komplementær løsning til BankID for innlogging til offentlige tjenester. En slik løsning vil kunne redusere sårbarhet knyttet til blant annet risiko for tjenestebrudd.

I tillegg vil Digitaliseringsdirektoratet bidra videre i arbeidet med å utvikle nye digitale løsninger til bruk i helsesektorens håndtering av koronapandemien.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00