Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Store Norske bygger nye lokaler til Svalbard folkehøgskole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra med inntil 200 millioner kroner slik at Store Norske kan starte byggingen av nye lokaler til Svalbard folkehøgskole.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass et nytt bygg for Svalbard folkehøgskole. Folkehøgskolen på Svalbard har vært et hjertebarn for meg og regjeringen siden ideen kom på bordet. Samarbeidet med folkehøgskolen passer godt inn i Store Norskes strategi, og vil styrke selskapet. Prosjektet er også positivt for lokalsamfunnet og alle de som fremover vil få et år på Svalbard de aldri vil glemme, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Prosjektet omfatter bygging av nye lokaler til undervisnings- og kontorformål, samt kjøp av eksisterende studentboliger i Longyearbyen fra Norges arktiske studentsamskipnad. Nybygget og boligene skal eies av Store Norske, leies av folkehøgskolen og utgjøre skolens campus i Longyearbyen. Prosjektet gjennomføres på kommersielle vilkår.

Prosjektet har en investeringsramme på inntil 200 millioner kroner. Nærings- og fiskeridepartementet vil bidra med finansiering på kommersielle vilkår, gjennom 45 prosent egenkapital til Store Norske og 55 prosent lån. Departementets tilslutning og bidrag gis med forbehold om samtykke fra Stortinget.

Om SNSK

  • SNSK er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Statens begrunnelse for eierskapet fremgår av eierskapsmeldingen. Målet er blant annet å ha en aktør på Svalbard som bidrar til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk, som beskrevet i svalbardmeldingen.
  • Store Norskes virksomhet består av gruvedrift, utvikling og forvaltning av bolig- og næringseiendoms, energi og logistikk.
  • Næringseiendomsaktivitetene skal drives på forretningsmessig grunnlag, og understøtte de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk.