Meld. St. 8 (2019–2020)

Statens direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping

I eierskapsmeldingen redegjør regjeringen for hvorfor staten eier direkte i selskaper, hva staten eier og hvordan staten utøver sitt eierskap.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no