Meld. St. 8 (2019–2020)

Statens direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping

Siste eierskapsmelding ble lagt frem av Regjeringen Solberg 22. november 2019 og behandlet av Stortinget 21. april 2020.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget