Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Styrker bemanningen i NVE

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I løpet av 2021 har regjeringen prioritert sikringstiltak og kartlegging av flom- og skredfare. Dette blir nå fulgt opp med å øke bemanningen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det foreslås 4 millioner kroner i revidert budsjett for 2021 til flere stillinger i NVE. I tillegg foreslås det en bestillingsfullmakt på 25 millioner kroner over Svalbardbudsjettet knyttet til gjennomføring av et sikringstiltak i Longyearbyen.

— For å øke kapasiteten på planlegging og gjennomføring av forebyggingstiltak, foreslår vi å styrke NVEs bemanning. Dette vil blant annet bidra til mer faglig veiledning til kommunene, sier olje- og energiminister Tina Bru.

I forbindelse med skredet i Gjerdrum ble det bevilget 165 millioner kroner til sikring av områdene rundt skredet, økt kartlegging av kvikkleireområder og øvrige krisetiltak i 2021. Sammen med sikringstiltak på Svalbard, var det fra før bevilget om lag 400 millioner kroner til flom- og skredforebygging i 2021, sett bort fra NVEs driftsutgifter.

— Bevilgningene til flom og skred har vært betydelige under denne regjeringen, men behovet er fortsatt stort. Regjeringen vil fortsette å prioritere arbeidet med å kartlegge områder og forebygge flom- og skredskader. Dette er et langsiktig arbeid der NVE prioriterer der behovet er størst, sier Tina Bru.