Meld. St. 2 (2020–2021)

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no