Meld. St. 2 (2020–2021)

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget