St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

For budsjettåret 2006 — Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget