St.meld. nr. 1 (2005-2006)

Nasjonalbudsjettet 2006

Nasjonalbudsjettet 2006

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no