St.meld. nr. 1 (2005-2006)

Nasjonalbudsjettet 2006

Nasjonalbudsjettet 2006

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget