Ot.prp. nr. 1 (2001-2002)

Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget