St.prp. nr. 1 (2001-2002)

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

For budsjetterminen 2002 — Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget