Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Soningskøen er avviklet, fengselsplasser på lav sikkerhet legges ned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å legge ned 250 fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå. Soningskøen er avviklet, og økt bruk av straffegjennomføring med elektronisk kontroll har bidratt til å redusere behovet for fengselsplasser på lav sikkerhet.

Regjeringen besluttet tidligere i år å ikke forlenge leieavtalen med Nederland om leie av fengselsplasser som utløper 31. august 2018. Behovet for fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå vil ivaretas gjennom midlertidig dublering av fengselsplasser i Norge frem til nytt fengsel i Agder er ferdigstilt medio 2020. Regjeringen foreslår å etablere 100 dubleringsplasser i 2018. 

– Regjeringens sterke satsing på kriminalomsorgen har gitt god effekt. Nå som soningskøen er avviklet, må strukturen i kriminalomsorgen tilpasses fremtidige behov. Dette er viktig både for å gi et kvalitativt godt tilbud og for å bruke samfunnets ressurser mest mulig effektivt, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP). 

Ut fra dagens situasjon, planlagt utvidelse av bøtetjeneste og prognoser for fremtidig behov, bør antall fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå reduseres med totalt om lag 250 plasser. 

Nedleggelsene kommer i tillegg til tidligere varslede nedleggelser av 120 plasser i forbindelse med etablering av nytt fengsel i Agder. 

Det er besluttet følgende fengsler legges ned i Agder: Arendal fengsel, avd. Kleivgrend, Håvet og Parkveien, og Kristiansand fengsel. Blant annet på bakgrunn av situasjonen med redusert behov for plasser med lavere sikkerhetsnivå, vil plassene ved Arendal fengsel, avd. Kleivgrend og avd. Håvet vil bli lagt ned før det nye fengselet i Agder er ferdigstilt.  

I løpet av regjeringsperioden er fengselskapasiteten med høyt sikkerhetsnivå økt med 316 plasser. Det har blant annet redusert køen for å sone ubetingede dommer betraktelig, og gitt bedre kapasitet til å dekke politiets behov for plasser til varetekt. Ytterligere 300 fengselsplasser (netto om lag 180 plasser) vil ferdigstilles i Agder medio 2020. 

Køen for å sone ubetingede dommer er redusert fra 1231 dommer i juni 2014 til 142 i april 2018, og det er også bedre kapasitet til å dekke politiets behov for varetektsplasser.