Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Styrker Heimevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke Heimevernet med 2 000 soldater, investere i moderne våpen og utstyr og øke øvingen i nord. I alt foreslår regjeringen å tilføre Heimevernet 36 millioner kroner.

– Satsingen på Heimevernet vil komme hele landet til gode, men vi legger inn ekstra øving i HV-16 i Troms, i tråd med satsingen på Forsvaret lengst i nord. Vi vil også styrke vaktholdet langs kysten med småbåter og sperremateriell, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen følger dermed opp Stortingets vedtak om å øke Heimevernets områdestruktur med 2 000 soldater og om å gjennomføre en kvalitetsreform. For å ivareta vakthold og sikring av objekter i kystsonen vil regjeringen kjøpe kommersielle småbåter og maritimt markerings- og sperremateriell.

– Dermed vil Heimevernet blant annet kunne bidra til å beskytte allierte fartøyer som ankommer norske havner. Småbåtene vil også kunne brukes til å sette inn patruljer i strandsonen og til etterforsyning av disse, sier Bakke-Jensen.

I tillegg vil det vi har lagt inn for å styrke Heimevernet i forsvarsbudsjettet for 2018 vil det komme på plass et system for rekvirering av sivile fartøy i 2019, som ved behov kan benyttes til å løse oppdrag i kystsonen.