Prop. 86 LS (2017–2018)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Regjeringa sitt framlegg til endringar i skatte- og avgiftsreglane i Revidert nasjonalbudsjett 2018 går fram av Prop. 86 LS (2017–2018) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget