Prop. 86 LS (2017–2018)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga
Førebels utgåve

Følg proposisjonen på Stortinget