Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

130 millioner ekstra til kampen mot marin forsøpling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge leder an i det globale arbeidet mot marin forsøpling. Regjeringen foreslår å styrke bistandsprogrammet mot marin forsøpling med 130 millionerkroner i 2018. Bistandsprogrammet er en viktig del av regjeringens havsatsing og et tydelig norsk bidrag i det globale arbeidet for bærekraftige og rene hav, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Plastforsøpling i havet er en av våre største miljøutfordringer. Hvert år havner anslagsvis åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Det antas at mengdene vil doble seg frem mot 2030 og firedoble seg i 2050. Opp mot 80-90 prosent av avfallet kommer fra land. I mange utviklingsland – og særlig i land som opplever rask økonomisk vekst – øker mengden avfall uten at det finnes gode avfallssystemer som sikrer at det ikke ender opp i havet.

- Hvis verden ikke endrer kurs, kan vi risikere å ha mer plast enn fisk i havet om 30 år. Bistandsprogrammet er et sentralt bidrag for å forhindre og forebygge tilførsel av plast og annen forsøpling til havet i utviklingsland, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke bistandsprogrammet mot marin forsøpling med 130 millioner. Dette betyr en tilnærmet dobling av programmet til totalt 280 millioner kroner i 2018.

- Lederskap på dette området handler ikke bare om å gå foran, men også om å få andre med seg. Som en del av bistandsprogrammet mot marin forsøpling har regjeringen derfor tatt initiativ til å opprette et flergiverfond i Verdensbanken. Fondet skal bidra til å bygge opp bærekraftige avfallssystemer i utviklingsland. Jeg har hatt dialog om fondet med Verdensbanken og potensielle givere – både andre land og private aktører. Så langt har jeg fått positiv respons på initiativet vårt, sier utviklingsministeren.

I tillegg til forebygging gjennom god og bærekraftig avfallshåndtering vil programmet også bidra til overføring av kunnskap om marin forsøpling og legge til rette for effektiv opprydning.

- Når regjeringen nå øker innsatsen for rene og bærekraftige hav, er det et viktig norsk bidrag til arbeidet med å nå bærekraftsmålene innen 2030, understreker utviklingsministeren.