Prop. 85 S (2017–2018)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018

I proposisjonen fremmes det forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2018.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget