Prop. 85 S (2017–2018)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018
Foreløpig utgave

Følg proposisjonen på Stortinget