Meld. St. 2 (2017–2018)

Revidert nasjonalbudsjett 2018 — Foreløpig utgave

Følg meldingen videre på www.stortinget.no