Meld. St. 2 (2017–2018)

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget