Meld. St. 2 (2017–2018)

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no