Prop. 1 S (2017–2018)

For budsjettåret 2018 under Utenriksdepartementet
Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget