Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018
Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget