Historisk arkiv

Snart kommer de første F-35 kampflyene til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I november 2017 ankommer de tre første nye kampflyene til Norge. Regjeringens budsjettforslag for 2018 legger til rette for at anskaffelse av inntil 52 F-35 kampfly kan gjennomføres i henhold til plan.

Bildet viser forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i forbindelse med rollouten av det første norske F-35 jagerflyet på Lockheed Martin-fabrikken i Texas.
Bildet viser forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i forbindelse med rollouten av det første norske F-35 jagerflyet på Lockheed Martin-fabrikken i Texas. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

‒ Anskaffelsen av nye kampfly er i rute. Nødvendige bygg og infrastruktur for å ta imot de første flyene på Ørland er nå klart, men utbyggingen fortsetter. Regjeringen planlegger å bruke om lag 1,4 milliarder kroner på Ørland flystasjon i 2018. Blant annet skal hangarer til F-35 bygges og prosjekter for beskyttelse og sikring av kampflybasen gjennomføres. Det første kullet med norske teknikere avsluttet sin utdanning i USA sommeren 2017, og de første norske flyinstruktørene har kommet tilbake til Norge. Nå venter vi i spenning på å motta de første F-35-kampflyene til Norge, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Stortinget har så langt gitt fullmakt til å anskaffe 40 av inntil 52 nye kampfly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester.

‒ Oppstart av trening med F-35 høsten 2017 er viktig for å kunne oppnå initiell operativ evne innen utgangen av 2019 og full operativ evne i 2025. I budsjettet for 2018 foreslår vi å finansiere kampflyanskaffelsen i henhold til planen, men i tillegg styrker vi Luftforsvaret med 347 millioner kroner, blant annet slik at overgangen fra F-16 til F-35 sikres, sier forsvarsministeren.

Kostandsreduksjoner

Kampflyprogrammet gjennomfører årlige usikkerhetsanalyser for å følge utviklingen i det samlede kostnadsbildet for anskaffelsen av F-35. Årets analyse bekrefter at kostnadene ligger innenfor kostnadsrammen fastsatt av Stortinget.

‒ Det flernasjonale partnerskapet har forhandlet frem gode kontrakter med leverandørene og iverksatt en rekke initiativer for å redusere kostnadene i produksjonen. Et vesentlig initiativ her er inngåelsen av en felles bestilling av flyanskaffelser over flere år, såkalt «blockbuy». Norge har allerede spart penger på å bestille flere fly samtidig, sier Eriksen Søreide.

Kontrakter til norsk industri

‒ Regjeringen legger stor vekt på norsk industriell deltakelse både i produksjonen og den fremtidige understøttelsen av kampflyene, sier forsvarsministeren.

Norges deltakelse i produksjonsfasen har gitt norsk industri anledning til å konkurrere om deleproduksjon til fly og motor, og har så langt gitt kontrakter til norsk industri til en verdi av om lag 3,3 milliarder kroner. Det foreligger et betydelig potensial for inngåelse av nye kontrakter etter hvert som produksjonen øker. Målet er å sikre en nasjonal verdiskaping over tid som er i samme størrelsesorden som flyenes anskaffelseskostnad.

– Når flyene nå etter hvert kommer til Norge og går over i driftsfasen, blir det viktig å understøtte disse på en god måte. Amerikanske myndigheter har tidligere valgt ut Norge som ett av tre europeiske land som skal utføre motorvedlikehold for partnerskapet. Regjeringen arbeider for å legge til rette for en slik etablering, sier forsvarsministeren.