Kampfly til Forsvaret

www.kampfly.no - still oss spørsmål på Twitter: @Kampfly_no

Velkommen til Kampfly.no, Forsvarsdepartementets sider om anskaffelsen av F-35. Våpensystemet F-35 er avgjørende for å sikre og håndheve norsk og alliert suverenitet. Flyene er et svært viktig bidrag til norsk forsvarsevne og NATOs kollektive forsvarsevne. Kampflyanskaffelsen går som planlagt. Programmet holder seg innenfor kostnadsrammen og leverer så langt på tid og ytelse.

F-35 på Nellis Air Force Base

Om F-35

F-35 kampfly er mye mer enn en erstatning for dagens F-16 jagerfly. Her finner du fakta om flyet.

Kampfly

Kampflyprogrammet

Den norske anskaffelsen av nye kampfly til Forsvaret har pågått i mange år.

Kampfly

Kampflybasen på Ørland

Ørland flystasjon er hovedbase for våre kampfly. Forsvaret har fra september 2019 15 F-35 stasjonert på norsk jord. 7 er på Luke AFB.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Fredag 3. november landet 3 F-35.kampfly på norsk jord for første gang.

Regjeringen vil anskaffe de siste seks kampflyene

07.10.2019: Regjeringen går inn for å anskaffe de siste seks av totalt 52 F-35 kampfly. – Moderne kampfly er avgjørende for forsvaret av Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Fredag 3. november landet 3 F-35.kampfly på norsk jord for første gang.

Status i kampflyanskaffelsen - fakta per oktober 2019

07.10.2019: De første 15 nye kampflyene har landet på norsk jord, og etableringen av Ørland som vår hovedbase for kampflyene pågår med full kraft. Klargjøring av Evenes som base for de nye maritime patruljeflyene, og som fremskutt base for nye kampfly, er godt i gang.

Dokumenter

Dokumenter som ledet til valget av F-35

Her finner du noen av de viktigste dokumentene som ledet frem til valget av nytt kampfly for Forsvaret

Kontakt

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Pressevakt: 23 09 60 11
Pressekontakt: Kommunikasjonseininga (KE)
Adresse: Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Glacisgata 1, 0150 Oslo

Til toppen