Kampfly til Forsvaret

www.kampfly.no - still oss spørsmål på Twitter: @Kampfly_no

Velkommen til Kampfly.no, Forsvarsdepartementets sider om anskaffelsen av F-35. Våpensystemet F-35 er avgjørende for å sikre og håndheve norsk og alliert suverenitet. Flyene er et svært viktig bidrag til norsk forsvarsevne og NATOs kollektive forsvarsevne. Kampflyanskaffelsen går som planlagt. Programmet holder seg innenfor kostnadsrammen og leverer så langt på tid og ytelse.

F-35 på Nellis Air Force Base

Om F-35

F-35 kampfly er mye mer enn en erstatning for dagens F-16 jagerfly. Her finner du fakta om flyet.

Kampfly

Kampflyprogrammet

Den norske anskaffelsen av nye kampfly til Forsvaret har pågått i mange år.

Kampfly

Kampflybasen på Ørland

21. september 2018 landet tre nye F-35 kampfly på Ørland flystasjon. Forsvaret har nå ni F-35 stasjonert på norsk jord.

Aktuelt nå

Norsk forsvarsindustri tildelt oppdrag for F-35-komponentvedlikehold

12.02.2019: I dag kunngjorde amerikanske myndigheter at norsk industri, i likhet med andre europeiske land som blant andre Danmark og Nederland, har passert nåløyet og blitt tildelt det europeiske ansvaret for komponentvedlikehold for flere teknologigrupper til F-35-partnerskapet.

Milepæl på Evenes: F-35 landet for første gang

26.10.2018: 24. oktober besøkte forsvarsministeren Evenes. En fornøyd statsråd fikk både ta imot F-35 for første gang på Evenes og markere starten på byggingen på flystasjonen.

Dokumenter

Statsbudsjettet for 2019

I budsjettforslaget for 2019 skrives det at F-35 vil være et bærende element i Forsvarets framtidige operative evne. Overgangen fra F-16 til F-35 vil innebære noe lavere kampflyaktivitet i en overgangsperiode, for å legge til rette for en vellykket og rettidig oppbygging av operativ evne med de nye kampflyene. Dette er i henhold til tidligere planer og vedtak. Stortinget har så langt gitt bestillingsfullmakt til å anskaffe 40 F-35 kampfly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester. Flyene er satt i bestilling gjennom det flernasjonale partnerskapet, som har inngått kontrakter for anskaffelsen av de 28 første norske flyene. I henhold til leveranseplanen vil Norge motta seks fly hvert år fra 2017 til 2024. I samsvar med planene for anskaffelse av nye kampfly legges det opp til å bestille ytterligere seks fly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester i 2019, med forventet levering i 2023. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en endelig anbefaling knyttet til anskaffelse av de siste seks kampflyene.

Dokumenter som ledet til valget av F-35

Her finner du noen av de viktigste dokumentene som ledet frem til valget av nytt kampfly for Forsvaret

Kontakt

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Pressevakt: 23 09 60 11
Pressekontakt: Kommunikasjonseininga (KE)
Adresse: Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Glacisgata 1, 0150 Oslo

Til toppen