Kampfly til Forsvaret

I november 2017 landet de tre første F-35 kampflyene på norsk jord. Til sammen har Norge nå mottatt 28 F-35. Av disse opererer 21 fly fra Ørland, mens sju fly er stasjonert på Luke Air Force Base i USA til utdanningsformål. Forsvaret oppnådde sin første operative evne med F-35 i november 2019. F-35-systemet besto sin første store test da F-35 ble deployert fra Ørland flystasjon til Luftforsvarets base Rygge i november 2019 (oppnådde IOC). Under deployeringsøvelsen testet Luftforsvaret kampflyene, personell og våpen under alle typer forhold slik at vi er sikre på at de kan løse oppdrag for landet. I 2022 overtar F-35 NATO-oppdraget Quick Reaction Alert (QRA) fra F-16, der kampfly skal stå på kontinuerlig beredskap fra Evenes. I 2025 vil F-35 være fullt ut operative. Stortinget vedtok i desember 2019 å anskaffe de siste seks av totalt 52 F-35 kampfly.

Aktuelt nå

Fredag 3. november landet 3 F-35.kampfly på norsk jord for første gang.

Regjeringen vil anskaffe de siste seks kampflyene

07.10.2019: Regjeringen går inn for å anskaffe de siste seks av totalt 52 F-35 kampfly. – Moderne kampfly er avgjørende for forsvaret av Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Fredag 3. november landet 3 F-35.kampfly på norsk jord for første gang.

Status i kampflyanskaffelsen - fakta per oktober 2019

07.10.2019: De første 15 nye kampflyene har landet på norsk jord, og etableringen av Ørland som vår hovedbase for kampflyene pågår med full kraft. Klargjøring av Evenes som base for de nye maritime patruljeflyene, og som fremskutt base for nye kampfly, er godt i gang.

Kontakt

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Pressevakt: 23 09 60 11
Pressekontakt: Kommunikasjonseininga (KE)
Adresse: Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Glacisgata 1, 0150 Oslo