Kampfly til Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

www.kampfly.no - still oss spørsmål på Twitter: @Kampfly_no

Velkommen til Kampfly.no, Forsvarsdepartementets sider om anskaffelsen av F-35. Frem til 2025 skal Norge anskaffe inntil 52 kampfly med våpen og utstyr til en verdi av 69,7 milliarder kroner i 2016-verdi. De to første flyene ble levert i november 2015, og det første flyet kommer til Norge i 2017. (For English - click the icon in the top right corner of the page.)

F-35 på Nellis Air Force Base

Om F-35

F-35 er mye mer enn en erstatning for dagens F-16 kampfly. Her finner du fakta om flyet, ytelse, status i utviklingen og i produksjonen av norske F-35

Om Kampflyprogrammet

Den norske anskaffelsen av nye kampfly til Forsvaret har pågått i snart ti år. Her kan du lese mer om kostnader, struktur, historikk, planen videre og linker til viktige dokumenter

Linker og mer info

Her finner du bilder, video, og presentasjoner om F-35 og Kampflyprogrammet.

Aktuelt nå

Bestilling og betaling av kampfly - slik fungerer det

06.10.2016: Så langt har Stortinget gitt regjeringen fullmakt til å anskaffe 28 nye kampfly av typen F-35. Den første fullmakten ble gitt i 2011, og la grunnlaget for oppstarten av en langvarig og omfattende prosess som allerede har fastlagt leveranser for de kommende årene, og dermed også bundet opp størstedelen av de norske kampflyutgiftene frem til og med 2021. Det betyr at en stor del av kampflyutgiftene de neste fire årene er bundet til betaling av allerede bestilte fly, og ikke kan frigjøres og brukes til andre formål.

Her flyr Norges nye kampfly for første gang.

Derfor er F-35 avgjørende for forsvaret av Norge

12.09.2016: En forkortet utgave av dette innlegget fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ble trykket i Dagbladet mandag 12. september 2016.

Reparasjon av kjølerør på norske F-35 i gang

19.10.2016: En måned etter at det ble besluttet å sette to norske F-35 på bakken for reparasjoner er arbeidet med å få dem på vingene igjen godt i gang. Det er nå ventet at begge kan tas i bruk igjen i løpet av november, og at treningen av norske flygere dermed kan fortsette for fullt.

Flere saker om Kampfly til Forsvaret

Dokumenter

Illustrasjonsbilde fra øvelse i Latvia hvor Telemark Bataljon deltok i 2014.

Et forsvar for vår tid (langtidsplanen for forsvarssektoren)

Prop. 73 S (2011-2012) er gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren. Den er grunnlaget for anskaffelsesplanen for de nye kampflyene med basestruktur.

Dokumenter som ledet til valget av F-35

Her finner du noen av de viktigste dokumentene som ledet frem til valget av nytt kampfly for Forsvaret

Kontakt

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Pressevakt: 23 09 60 11
Pressekontakt: Kommunikasjonseininga (KE)
Adresse: Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Glacisgata 1, 0150 Oslo