Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kampfly til Forsvaret

www.kampfly.no - still oss spørsmål på Twitter: @Kampfly_no

Velkommen til Kampfly.no, Forsvarsdepartementets sider om anskaffelsen av F-35. Våpensystemet F-35 er avgjørende for å sikre og håndheve norsk og alliert suverenitet. Flyene er et svært viktig bidrag til norsk forsvarsevne og NATOs kollektive forsvarsevne. Kampflyanskaffelsen går som planlagt. Programmet holder seg innenfor kostnadsrammen og leverer så langt på tid og ytelse.

F-35 på Nellis Air Force Base

Om F-35

F-35 kampfly er mye mer enn en erstatning for dagens F-16 jagerfly. Her finner du fakta om flyet, ytelse, status i utviklingen og i produksjonen av norske F-35

Kampfly

Om Kampflyprogrammet

Den norske anskaffelsen av nye kampfly til Forsvaret har pågått i mange år. Her kan du lese mer om kostnader, struktur, historikk, planen videre og lenker til viktige dokumenter.

Kampfly

Linker og mer info

Her finner du bilder, video, og presentasjoner om F-35 og Kampflyprogrammet.

Aktuelt nå

De tre nye F-35 kampflyene som landet på Ørland fly stasjon 21. september 2018 ble tatt imot av stasjonssjef på Ørland Hans-Ole Sandnes.

Ni norske F-35 kampfly på Ørland

27.09.2018: Tre år har gått siden Norge mottok vårt første F-35 kampfly på en rollout i Texas 22. september 2015. Fredag 21. september 2018 landet tre nye F-35 kampfly på Ørland flystasjon. Forsvaret har nå ni F-35 stasjonert på norsk jord. Oppdaterte tall for kampflyanskaffelsen bekrefter nå at enhetskostnadene for norske kampfly går ned.

Grafikk som beskriver blokkene i F-35-programmet.

F-35-programmet går inn i en ny fase - C2D2

16.04.2018: – Etter mer enn 11 år med omfattende testing er F-35-programmets systemutviklings- og demonstrasjonsfase over. Nå går Kampflyprogrammet over i en fase med kontinuerlig videreutvikling og levering (C2D2), sier programdirektør i Forsvarsdepartementet generalmajor Morten Klever. Luftforsvaret er i gang med operativ testing og evaluering av F-35 under norske forhold med mål om en initiell operativ evne i 2019. Trening av piloter, vedlikeholdspersonell og annet støttepersonell er en svært viktig del av det som skjer frem mot 2019.

Ørland

F-35-programmet er i rute – Matt Winter besøkte Norge

18.06.2018: Viseadmiral Mathias W. Winter, som er sjef for Joint Strike Fighter Program, gjestet Ørland flystasjon i juni for å få innsikt i innfasingen av de norske F-35 flyene og tilhørende infrastruktur. Han besøkte i tillegg Stortinget, Forsvarsdepartementet og Kongsberg Gruppen hvor han blant annet ble oppdatert på status på JSM.

Alle saker om Kampfly til Forsvaret

Dokumenter

Kampfly

Statsbudsjettet for 2019

I budsjettforslaget for 2019 skrives det at F-35 vil være et bærende element i Forsvarets framtidige operative evne. Overgangen fra F-16 til F-35 vil innebære noe lavere kampflyaktivitet i en overgangsperiode, for å legge til rette for en vellykket og rettidig oppbygging av operativ evne med de nye kampflyene. Dette er i henhold til tidligere planer og vedtak. Stortinget har så langt gitt bestillingsfullmakt til å anskaffe 40 F-35 kampfly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester. Flyene er satt i bestilling gjennom det flernasjonale partnerskapet, som har inngått kontrakter for anskaffelsen av de 28 første norske flyene. I henhold til leveranseplanen vil Norge motta seks fly hvert år fra 2017 til 2024. I samsvar med planene for anskaffelse av nye kampfly legges det opp til å bestille ytterligere seks fly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester i 2019, med forventet levering i 2023. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en endelig anbefaling knyttet til anskaffelse av de siste seks kampflyene.

Kampfly

Dokumenter som ledet til valget av F-35

Her finner du noen av de viktigste dokumentene som ledet frem til valget av nytt kampfly for Forsvaret

Kontakt

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Pressevakt: 23 09 60 11
Pressekontakt: Kommunikasjonseininga (KE)
Adresse: Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Glacisgata 1, 0150 Oslo

Til toppen