Kampfly til Forsvaret

I 2022 overtar de nye F-35-kampflyene NATO-oppdraget Quick Reaction Alert (QRA) fra F-16, der kampfly skal stå på kontinuerlig beredskap fra Evenes. I 2025 vil kampflyvåpensystemet F-35 være fullt ut operative. Stortinget vedtok i desember 2019 å anskaffe de siste seks av totalt 52 F-35 kampfly.

Aktuelt nå

Fredag 3. november landet 3 F-35.kampfly på norsk jord for første gang.

Status i kampflyanskaffelsen

03.10.2021: Kampfly er en av de viktigste kapasitetene i et moderne og effektivt forsvar. F-35 sikrer at vi kan hevde norsk suverenitet og holde enda bedre kontroll med områdene våre på land, til havs og i luften.

Dokumenter

Langtidsplanen for forsvarssektoren

Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren innebærer en fortsatt styrking og modernisering av Forsvaret, hvor satsingen som startet i forrige plan bygges videre fra. Forsvaret settes bedre i stand til å kunne møte den sikkerhetspolitiske situasjonen. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å bygge et forsvar med en styrket forsvarsevne og høyere beredskap. Regjeringen legger frem en rekke anbefalinger som vil øke Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet. Forsvarsstrukturen bygges videre ved å tilføre nye kapasiteter og det tilføres betydelige ressurser til å anskaffe, drifte og vedlikeholde den strukturen som anbefales. Langtidsplanen skal sikre en reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.

Dokumenter som ledet til valget av F-35

Her finner du noen av de viktigste dokumentene som ledet frem til valget av nytt kampfly for Forsvaret

Kontakt

Seniorrådgiver Lars Gjemble

Mobil: +47 909 73 891

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Pressevakt: 23 09 60 11
Pressekontakt: Kommunikasjonseininga (KE)
Adresse: Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Glacisgata 1, 0150 Oslo