Kampfly til Forsvaret

www.kampfly.no - still oss spørsmål på Twitter: @Kampfly_no

Velkommen til Kampfly.no, Forsvarsdepartementets sider om anskaffelsen av F-35. Frem til 2025 skal Norge anskaffe inntil 52 kampfly med våpen og utstyr. 7 fly er levert og i bruk for utdanning på Luke AFB, Arizona, USA. 9 fly er så langt levert til Norge. (For English - click the icon in the top right corner of the page.)

F-35 på Nellis Air Force Base

Om F-35

F-35 er mye mer enn en erstatning for dagens F-16 kampfly. Her finner du fakta om flyet, ytelse, status i utviklingen og i produksjonen av norske F-35

Kampfly

Om Kampflyprogrammet

Den norske anskaffelsen av nye kampfly til Forsvaret har pågått i snart ti år. Her kan du lese mer om kostnader, struktur, historikk, planen videre og linker til viktige dokumenter

Kampfly

Linker og mer info

Her finner du bilder, video, og presentasjoner om F-35 og Kampflyprogrammet.

Aktuelt nå

De tre nye F-35 kampflyene som landet på Ørland fly stasjon 21. september 2018 ble tatt imot av stasjonssjef på Ørland Hans-Ole Sandnes.

Ni norske F-35 kampfly på Ørland

27.09.2018: Tre år har gått siden Norge mottok vårt første F-35 kampfly på en rollout i Texas 22. september 2015. Fredag 21. september 2018 landet tre nye F-35 kampfly på Ørland flystasjon. Forsvaret har nå ni F-35 stasjonert på norsk jord. Oppdaterte tall for kampflyanskaffelsen bekrefter nå at enhetskostnadene for norske kampfly går ned.

Grafikk som beskriver blokkene i F-35-programmet.

F-35-programmet går inn i en ny fase - C2D2

16.04.2018: – Etter mer enn 11 år med omfattende testing er F-35-programmets systemutviklings- og demonstrasjonsfase over. Nå går Kampflyprogrammet over i en fase med kontinuerlig videreutvikling og levering (C2D2), sier programdirektør i Forsvarsdepartementet generalmajor Morten Klever. Luftforsvaret er i gang med operativ testing og evaluering av F-35 under norske forhold med mål om en initiell operativ evne i 2019. Trening av piloter, vedlikeholdspersonell og annet støttepersonell er en svært viktig del av det som skjer frem mot 2019.

Ørland

F-35-programmet er i rute – Matt Winter besøkte Norge

18.06.2018: Viseadmiral Mathias W. Winter, som er sjef for Joint Strike Fighter Program, gjestet Ørland flystasjon i juni for å få innsikt i innfasingen av de norske F-35 flyene og tilhørende infrastruktur. Han besøkte i tillegg Stortinget, Forsvarsdepartementet og Kongsberg Gruppen hvor han blant annet ble oppdatert på status på JSM.

Alle saker om Kampfly til Forsvaret

Dokumenter

Illustrasjonsbilde fra øvelse i Latvia hvor Telemark Bataljon deltok i 2014.

Et forsvar for vår tid (langtidsplanen for forsvarssektoren)

Prop. 73 S (2011-2012) er gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren. Den er grunnlaget for anskaffelsesplanen for de nye kampflyene med basestruktur.

Kampfly

Dokumenter som ledet til valget av F-35

Her finner du noen av de viktigste dokumentene som ledet frem til valget av nytt kampfly for Forsvaret

Kontakt

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Pressevakt: 23 09 60 11
Pressekontakt: Kommunikasjonseininga (KE)
Adresse: Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Glacisgata 1, 0150 Oslo

Til toppen