Kampfly til Forsvaret

I 2022 overtok de nye F-35 kampflyene NATO-oppdraget Quick Reaction Alert (QRA) fra F-16. Kampflyene står på kontinuerlig beredskap fra Evenes. I 2025 vil kampflyvåpensystemet F-35 være fullt ut operativt. Stortinget vedtok i desember 2019 å anskaffe de siste seks av totalt 52 F-35 kampfly.

Kontakt

Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 60 11
Adresse: Postboks 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Myntgata 1, 0151 Oslo