Prop. 123 S (2020–2021)

Investeringar i Forsvaret og andre saker

Regjeringa har bede om at Stortinget godkjenn fleire nye investeringsprosjekt på Ørland, Porsangmoen og Novik, og at Stortinget seier ja til endringar i bruk av Regionfelt Østlandet. I Investeringsproposisjonen svarar regjeringa også på Stortingets spørsmål om det er alternativ til dei maritime helikoptra. Regjeringa ber også Stortinget om å få skaffe fleire sjømålsmissil til Sjøforsvarets korvettar og om å få oppgradere F-35.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget