Presseinvitasjon:

Forsvarsministeren til Kongsberg Aviation Maintenance Services på Rygge 26. juni

Deler av besøket vil være ope for presse. Vertskap for besøket er Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace. I tillegg til forsvarsministeren kjem og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Sjef Luftforsvaret Rolf Folland og ordfører i Moss kommune Hanne Tollerud.

Påmelding for presse til Ivar.Simensen@kongsberg.com innan 25. juni.

Oppmøte hos KAMS på Rygge seinest klokka 09:50.

For meir informasjon om pressetreffet, kontakt Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet på LGJ@fd.dep.no eller mobil 90973891.