Ny flyfaglinje på Fosen skal gi teknikere til F-35

- Jeg håper å se mange flyteknikere fra Fosen i Forsvaret i årene som kommer. Forsvaret trenger flere flyteknikere, ikke minst her i Trøndelag. Når kampflybasen på Ørland er fullt operativ vil 40 prosent av Luftforsvarets flyteknikere være lokalisert i regionen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

F-16
Forsvarsdepartementet har bidratt med et F-16 til den nye flyfaglinja. Her sammen med rektor Therese Mossige Eidsaune, leder i hovedutvalget Utdanning, Kari Anita Furunes og flystasjonssjef på Ørlandet Martin Tesli fra Forsvaret. Foto: Ingrid Dåsnes, FD

 Forsvarsministeren deltok tirsdag på markeringen av byggestart for den nye flyfaglinja. Det er en sivil utdanning, og de første elevene er allerede i gang med utdanning. 

- Regjeringen er opptatt av at forsvarssektoren skal benytte sivil utdanning på områder der det er mulig. Lokale utdanningsmuligheter der Forsvaret har sine baser er viktig for å rekruttere lokal ungdom, sier Gram.

Forsvarssektoren bidrar med et F-16 jagerfly og et DA-20 fly som undervisningsmateriell til flyfaglinjen. I tillegg har Forsvarsdepartementet bevilget 15 millioner kroner til innkjøp av undervisningsmateriell. 

- Vi må skape samarbeidsløsninger på tvers av samfunnet for å sikre god nasjonal beredskap. Flyteknisk kompetanse er et eksempel på kompetanse som trengs for å ivareta samfunnskritiske funksjoner på både militær og sivil side, sier Gram.

Gram får teste simulator, som er en del av gaven fra Forsvarsdepartementet
Gram får teste simulator, som er en del av gaven fra Forsvarsdepartementet Foto: FD

Landslinjer er et utdanningstilbud i videregående opplæring. Elever kan søke om opptak på en landslinje uansett hvor i landet de bor. Landslinjeordningen finansieres gjennom statlig tilskudd, og skiller seg fra landsdekkende tilbud som finansieres av fylkeskommunene. Med flyfaglinja på Fosen er det til sammen fem landslinjer for flyfag i Norge.De andre linjene ligger på Sola, Skedsmo, Bodø og Bardufoss.

Gram legger ned tidskapsel sammen med Kari Anita Furunes, leder for Hovedutvalg Utdanning
Gram legger ned tidskapsel sammen med Kari Anita Furunes, leder for Hovedutvalg Utdanning Foto: FD