Infoside for journalister

Spørsmål om F-35? Her finner du oversikt over kontaktpunkter.

Luftforsvaret håndterer de fleste spørsmål om kampflyene våre.

  • Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret er oberstløytnant Stine Barclay Gaasland
    Mobil: 957 41 532
    E-post: sgaasland@fms.mil.no 
  • Talsperson i Luftforsvaret er major Stian Roen
    Mobil: 915 24 068
    E-post: stian.roen@u.mil.no 

Dersom spørsmål til prosjektledelsen i Forsvaret (det som tidligere var Kampflyprogrammet i FD), kontakt milinfo@fd.dep.no

Dersom spørsmål vedrørende kostnader/budsjett, samarbeid med allierte og med programmet (JPO), kontakt fdinfo@fd.dep.no / 23 09 60 99 (evt. Lars Gjemble LGJ@fd.dep.no / 90 97 38 91)