Kontaktpunkter for journalister

Spørsmål om F-35? Her er en oversikt over kontaktpunkter.

Luftforsvaret håndterer de fleste spørsmål om kampflyene. 

  • Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret er oberstløytnant Eivind Byre 
    Mobil: 95 74 15 40
    E-post: ebyre@mil.no

  • Talsperson i Luftforsvaret er major Stian Roen
    Mobil: 915 24 068
    E-post: stian.roen@mil.no

Spørsmål til prosjektledelsen i Forsvaret (det som tidligere var Kampflyprogrammet i FD) kan rettes til milinfo@fd.dep.no

For spørsmål om kostnader/budsjett, samarbeid med allierte og med programmet (JPO), kontakt fdinfo@fd.dep.no / 23 09 60 11