Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Infoside for journalister

Pressekontakter

Kommunikasjonsenheten
Forsvarsdepartementets pressevakt
er tilgjengelig alle dager, og
håndterer sammen med militær
pressevakt alle typer
henvendelser angående
Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

Kampflyprogrammet
Forsvarsdepartementes arbeid med kampflyanskaffelsen ser hovedsakling i Kampflyprogrammet. Kampflyprogrammet kan bidra med bakgrunnsinformasjon, organisere intervjuer og bistå ved medieforespørsler. Kontaktpunktet til Kampflyprogrammet er via Kommunikasjonsenheten. Kontakt pressevakten eller kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble. 

Kontakt pressevakten på
Tlf: 23096011
Epost: fdinfo@fd.dep.no

 

Kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble i Kommunikasjonsenheten kan kontaktes direkte via e-post Lars.Gjemble@fd.dep.no 

 

FAKTABOKSER

Om den norske prosessen

Om F-35
 • Norge valgte F-35 som etterfølger
  til F-16 i 2008.
 • Anskaffelsen er ventet å koste
  71,5 mrd reelle kr i 2017-verdi.
 • Norge skal kjøpe inntil 52 fly,
  og de første ble bestilt i 2012.
 • De fire første flyene skal være
  stasjonert på Luke Air Force Base i USA og trene norske
  mannskaper der.
 • De første norske flyene ble levert
  i USA i 2015, de første tre ble levert
  til Norge i 2017.
 • Hovedbasen for de nye flyene
  blir på Ørland, med en fremskutt
  base på Evenes.
 • Enseters multirolle kampfly.
 • Produsert av Lockheed Martin
  i Fort Worth i Texas, USA.
 • Fløy for første gang i 2006.
 • Vekt: 13,3 tonn (tom) 31 tonn (maks)
 • Motor: Pratt & Whitney F135.
  Motorens skyvekraft: 40000 pund.
 • Drivstoffkapasitet: 8,3 tonn.
 • Rekkevidde: 2200 km
  (tilsvarende avstanden fra
  Oslo til sydspissen av Italia)
 • Våpenlast: opp til 10 ulike
  missiler og presisjonsstyrte bomber, hvorav 4 inne i flyet
  i egne våpenrom,
  totalvekt over 8 tonn.


Andre gode ressurser

Bilder

 

Forsvarsdepartementets Flickr-profil. Forsvarsdepartementet har sin egen Flickr-profil hvor det legges ut bilder relatert til arbeidet departementet gjør. Mange av bildene som legges ut her omhandler også F-35 og utviklingen av det nye norske missilet JSM.

Lockheed Martins Flickr-profil. Lockheed Martin har en Flickr-profil hvor de ofte legger ut nye bilder av blant annet F-35 som kan brukes av media med kildehenvisning. (OBS: Dette inkluderer bilder av alle versjoner av flyet, inkludert hangarskipsversjonene. Norge skal kjøpe A-versjonen, og disse flyene kjennes igjen ved at de har betegnelsene F-35A eller AF-4, AF-5, osv i motsetning til BF-4 osv for B-versjonen og CF-6 osv for C-versjonen.)

Forsvarets mediearkiv Forsvarets mediarkiv er en annen svært god ressurs, og inneholder en rekke bilder av dagens norske kampfly F-16 samt bilder fra anledninger der norske representanter blant annet har besøkt produksjonsfasilitetene for F-35 i USA. Forsvarets mediearkiv krevde tidligere registrering for å kunne bruke ressursene der, men kan nå brukes av alle under visse betingelser.

Luke Air Force Base - bildearkiv: De første norske flyene skal brukes til trening av norske og internasjonale flygere ved et såkalt "partner training center" på Luke Air Force Base i Arizona. Basens eget bildearkiv har bilder fra treningen her, og vil etter hvert også inkludere bilder av norske fly og flygere. Bildene kan brukes ved kreditering av US Air Force og fotograf.

Video - B-rull

Grunnet sikkerhetsrestriksjoner vil de færreste kunne ta bilder eller filme F-35 under bygging eller trening og operasjoner. Flyprodusenten Lockheed Martin har derfor satt sammen samlinger av råfilm som kan brukes av interesserte medier i omtalen av F-35. Under er lenker til flere av disse og som kan lastes ned i høy kvalitet:

B-rull fra trening og testing med F-35A - samme modell som vil leveres til Norge.

B-rull fra produksjonen av første norske fly.

B-rull fra trening og vedlikehold.


Viktige dokumenter

 

Prop. 136 S (2012-2013) - Forespørsel om fullmakt til bestilling av de første flyene i hovedanskaffelsen. Proposisjonen ble introdusert 26. april 2013, og ber Stortinget om fullmakt til å bestille de første seks flyene i 2017, og presenterer en tidsplan for resten av anskaffelsen, med seks fly hvert år mellom 2017 og 2024. Den ber også om fullmakt til å begynne anskaffelsene av en rekke ulike typer støtteutstyr og andre tilhørende investeringer.

Prop 73S (2011-2012) - Langtidsplanen for Forsvarssektoren. Inneholder en oppdatert oversikt over hele prosjektet, og proposisjonen presenterte for første gang regjeringens intensjon om å fremskynde deler av anskaffelsen. I vedlegg II til langtidsplanen, det såkalte "Kostnadsvedlegget" beskrives også bakgrunnen for de norske kostnadsestimatene i detalj, og hvordan kostnadene har utviklet seg over tid.

 

Til toppen