Linker og mer info

Her finner du en rekke ulike ressurser som forteller mer om Kampflyprogrammet og F-35

Følg oss i sosiale medier

Åpenhet og tilgjengelighet er viktig for oss, og sosiale medier er viktige verktøy for å oppnå dette. Her er en oversikt over hvor du finner oss på nett.

Presentasjoner og brosjyrer

Hvert år holder vi en rekke presentasjoner om F-35 og Kampflyprogrammet. Her vil du alltid finne vår mest oppdaterte standardpresentasjon, samt eksempler på andre vi har holdt rundt temaer som JSM, osv.

Bilder og video

Her finner du linker til bilder og videoer du kan bruke som skjermbakgrunner, på nettsider eller i artikler. Mange av dem kan du bruke fritt så lenge du oppgir hvem som har tatt eller publisert bildene.