Om Kampflyprogrammet

Kampflyprogrammet er i dag en del av Forsvarsdepartementet, men henter personell og kompetanse fra hele Forsvaret. Her finner du mer om programmet, kostnader, historikk, viktige dokumenter, osv.

Kostnadsutvikling 2006-2015

Kostnader

Her finner du de siste oppdaterte kostnadsestimatene for Kampflyprogrammet

Anskaffelsesplan nye kampfly

Historie og plan

Her finner du en oversikt over historien bak den norske kampflyanskaffelsen av nye kampfly, planen videre fremover, og linker til flere viktige dokumenter.

Om oss

Lær mer om hvordan det norske kampflyprogrammet er organisert og ledet.

Aktuelt nå

Anskaffelsesplan

Bestilling og betaling av kampfly - slik fungerer det

07.11.2017

Så langt har Stortinget gitt regjeringen fullmakt til å anskaffe 40 nye kampfly av typen F-35. Den første fullmakten ble gitt i 2011, og la grunnlaget for oppstarten av en langvarig og omfattende prosess som allerede har fastlagt leveranser for de kommende årene, og dermed også bundet opp størstedelen av de norske kampflyutgiftene frem til og med 2022. Det betyr at en stor del av kampflyutgiftene de neste fire årene er bundet til betaling av allerede bestilte fly, og ikke kan frigjøres og brukes til andre formål.

F-35 Edwards

Ny norsk leverandør til Norges nye kampfly F-35

29.06.2015

Berget AS har blitt valgt som leverandør av deler til F-35. Den familieeide bedriften på Notodden skal i første omgang produsere et mindre volum av maskinerte deler til flyet, og dette blir det første oppdraget etter at bedriften tidligere i år ble kvalifisert som en leverandør til det internasjonale F-35-programmet.

Rødpenn - "Angrep eller forsvar"

18.01.2016

I boka "Angrep eller forsvar - kampfly, norske verdier og sikkerhetspolitiske ambisjoner" hevder forfatterne Cathrine Sandnes og Ingeborg Eliassen at F-35 vil legge beslag på så store deler av forsvarsbudsjettet fremover at det vil tvinge frem ytterligere reduksjoner i den øvrige forsvarsstrukturen. Programdirektør i kampflyprogrammet generalmajor Morten Klever mener dette bygger på en misforståelse, og at boka inneholder flere faktiske feil.