Kampfly til Forsvaret

Om oss

Den norske anskaffelsen av F-35 ledes av en stående, dedikert enhet i Forsvarsdepartementet innen avdeling for økonomi og styring. Denne er satt sammen av personell med ulik kompetanse som samlet skal være med på å drive den norske anskaffelsen av F-35 fremover. Programdirektør er generalmajor Morten Klever, som tok over ledelsen av programmet i 2014. Programmet omfatter også en større stab på Kjeller av personell fra Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon, samt spesialister fra andre deler av Forsvaret, blant annet CYFOR. Kampflyprogrammet støttes også av enhet for kampfly-industrisamarbeid og gjenkjøp (EKIG) i Forsvarsdepartementet som skal være med og sikre muligheter for norsk industri innen produksjonen, vedlikeholdet og videreutviklingen av F-35.