Historisk arkiv

Nyheter

Ny norsk leverandør til Norges nye kampfly F-35

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Berget AS har blitt valgt som leverandør av deler til F-35. Den familieeide bedriften på Notodden skal i første omgang produsere et mindre volum av maskinerte deler til flyet, og dette blir det første oppdraget etter at bedriften tidligere i år ble kvalifisert som en leverandør til det internasjonale F-35-programmet.

– Det at vi nå har fått en ny norsk bedrift som direkte leverandør i programmet viser at industrien er konkurransedyktig i et høyteknologisk og krevende program. Regjeringen arbeider kontinuerlig med posisjonering av norsk industri inn mot flyproduksjonen, og at en SMB-bedrift lykkes er derfor svært gledelig, sier statssekretær Øystein Bø.

Den første leveransen av deler vil ha en samlet verdi av i overkant av 1 million kroner.  – Potensialet er imidlertid betydelig og vi ser muligheter for å videreutvikle vår automatiserte produksjonsprosess ytterligere. Det er viktig for Notodden som industriområde å vise at det er mulig å konkurrere om oppdrag innenfor et produksjonssegment der våre konkurrenter har fordel av å operere med lavere kostnadsnivåer, sier markedssjef Arnstein Frømyr.

Notodden-bedriften er fra før underleverandør til Kongsberg Defence Systems i deres F-35-produksjon, og har arbeidet målrettet med kvalifisering som selvstendig leverandør til det internasjonale programmet. – Dette viser at ringvirkningen av de store industrikontraktene ikke bare tilflyter norsk industri som underleveranser, men kan være med på å styrke den generelle konkurranseevnen, avslutter Bø.

Frem til i dag har norsk industri undertegnet F-35-kontrakter verdt 2,8 milliarder kroner, noe som er en økning på omlag 20 % siden nyttår. Denne summen dekker likevel bare leveranser til et par hundre av de over 3 000 flyene som er planlagt produsert, og det er ventet ytterligere kontrakter til norsk industri i tiden fremover etter hvert som den årlige produksjonen av F-35 øker.

 

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf. 23096011 - fdinfo@fd.dep.no eller spesialrådgiver Birgitte Frisch på Birgitte.Frisch@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35 (per juni 2015)

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at      Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig      måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 67,9 milliarder reelle      2015-kroner. Målsetningen for industrisamarbeidet rundt F-35 er at det      skal bidra til verdiskapning for norsk industri tilsvarende kostnaden for      selve flyene, som utgjør litt over halvparten av denne kostnaden.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske      mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse er under      bygging og skal leveres i USA i 2015 mens de to siste leveres i 2016.
  • Stortinget gav i 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de 12      første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017 og 2018,      fulgt av fullmakt til ytterligere seks for levering i 2019 i desember      2014. Samlet er det gitt fullmakt til anskaffelse av 22 fly, inkludert fly      til treningsformål.