Status i partnerlandene

Vi har 9 partnerland og 3 eksterne kjøpere. Denne artikkelen ble oppdatert 21. oktober 2017.

  • 9 partnerland, 3 eksterne kjøpere
  • Ingen har forlatt programmet, men landene er på ulike stadier i anskaffelsesprosessen.

Joint Strike Fighter-partnerskapet som Norge deltar i består av ni forskjellige land. Partnerskapet ble formet i 2001, og Norge og de fleste andre landene kom med i 2002. Partnerlandene bidrar med midler til utviklingen av F-35, og deltar i beslutningene rundt utviklingen og produksjonen av flyet. Disse landene er alle på ulike stadier i anskaffelsesprosessen, og Norge har sammen med alle de andre landene justert sine planer flere ganger for å passe med lokale budsjettprosesser og annen forsvarsplanlegging. USA gjorde også en stor omlegging av programmet for å gi mer tid til testing og utvikling i 2010, og alle partnerne har i etterkant justert sine anskaffelsesplaner tilsvarende.

I tillegg til partnerlandene har det kommet til flere såkalte FMS-land. Dette er land som kjøper flyene direkte fra USA gjennom et system kjent som "Foreign Military Sales" (FMS). Disse landene får ikke samme innsyn i prosessene og deltar ikke i utviklingen på samme måte som partnerlandene. De kjøper også fly under helt andre betingelser enn partnerlandene, og må blant annet dekke utgifter til utvikling direkte gjennom flyprisen.

Land
Status  Detaljer Planlagt antall

Partner

To første skvadroner stridsklar

USA:

F-35 er den viktigste og største anskaffelsen USA har gjennomført på svært lenge. Flere tusen tidligere fly er planlagt erstattet med en type gjennom et produksjonsløp som samlet er tenkt å vare i rundt 30 år. USA har allerede fått levert over 150 fly som brukes til testing og trening. Den første amerikanske skvadronen i det amerikanske marineinfanteriet utstyrt med F-35 ble stridsklar sommeren 2015. Sommeren 2016 ble USAF stridsklar med sin første skvadron.

2456

(USMC har økt sitt antall fly med 13 stk F-35B)

 
Partner
Første fly levert

UK:

Den britiske anskaffelsen av F-35 er tett knyttet opp til anskaffelsen av nye hangarskip, og de kjøper derfor også STOVL-versjonen, kjent som F-35B som kan lande vertikalt på mindre hangarskip. Britene har nå fått levert 8 fly som benyttes til trening i USA.

 138
 
Partner
Første fly levert

Italia:

Så langt er Italia det eneste landet utenfor USA som ønsker å kjøpe to typer F-35 - både den konvensjonelle som Norge skal kjøpe og STOVL-versjonen som britene skal kjøpe. Grunnet finanskrisen har antallet fly blitt redusert fra 131 til 90. De fleste italienske flyene skal settes sammen på en spesialkonstruert fabrikk i Italia. Italia har fått sitt første fly levert.

 90
 
Partner

Tyrkia:

Planlegger fortsatt 100 fly. Tyrkia justerte nylig oppstarten av sin anskaffelse til 2018, og ble med det siste landet som har justert sine anskaffelsesplaner etter den siste store justeringen i USA i 2010.
 100
 
Partner
Første fly levert

Australia:

Planlegger å kjøpe F-35 i tre omganger - først 14, deretter ytterligere 58 og endelig 28 fly i en senere anskaffelse. Anskaffelse av de to første seriene (totalt 72 fly) er vedtatt, og de to første ble levert sommeren 2014. Ytterligere leveranser vil starte i 2018.
 100
 
Partner
Første fly levert

Nederland:

Har konkludert med at F-35 er det flyet som best oppfyller deres fremtidige krav. I forbindelse med en omstrukturering av det nederlandske forsvaret ble spørsmålet rundt antall fly og fremtidige oppgaver behandlet på nytt. I september 2013 annonserte den nederlandske regjeringen at antallet fly ville bli satt til 37, med mulighet for ytterligere bestillinger i fremtiden.
 37
 
Partner

Canada:

Annonserte i 2010 at F-35 best egnet som deres fremtidige kampfly, men gjennomførte ingen konkurranse. Denne beslutningen ble raskt kontroversiell, og har ført til flere år med opphetet debatt. Kostnadsestimatene regnet også med færre år i drift og med andre faktorer enn de norske. Når nye estimater basert på et bredere grunnlag ble presentert i desember 2012 var disse derfor høyere. Dette førte til at den canadiske regjeringen tok et skritt tilbake og satte da i gang en "alternativsanalyse" som skal vurdere om det er ønskelig å gjennomføre en full konkurranse. Den nye regjeringen har nå annonsert at de vil gjennomføre en konkurranse i tråd med det som er gjort i Norge og Danmark.
 65
 
Partner

Danmark:

Har gjennomført en konkurranse som inkluderte F-35 som kandidat, slik som i Norge i 2008. Danske F-16 har flere flytimer igjen enn norske og Danmark kan derfor vente noe lengre enn Norge med å bytte ut flyene. Danmark har nå besluttet å anskaffe 27 F-35 med leveranse fra 2021.

 27
 
Partner
Første fly levert

Norge:

Valgte F-35 etter en konkurranse i 2008. De første flyene, som skal brukes til å trene norske mannskaper i USA, ble levert i 2015 og det er nå 7 norske fly ved det flernasjonale treningssenteret på Luke AFB i USA. Norge skal totalt få levert inntil 52 fly fra 2015 og frem til 2024.

 52

FMS-land - Kjøper direkte fra USA:

Har besluttet kjøp

Israel:

Har til nå besluttet kjøp av totalt 50 fly. Vurderer også kjøp av flere fly på et senere tidspunkt.

50
Har besluttet kjøp

Japan:

Har besluttet å kjøpe 42 fly med planlagt leveranse fra 2016. Mange av flyene skal settes sammen i Japan. De fire første flyene er allerede bestilt. Japan kan også komme til å kjøpe flere fly gjennom fremtidige bestillinger.

42
Har besluttet kjøp

Sør Korea:

Har besluttet å kjøpe 40 F-35A, med mulighet for ytterligere 20 på et senere tidspunkt.

40
   

 

 

Totalt antall: 3197 fly.