Historisk arkiv

Norge har allerede vurdert hele kostnadsbildet for Forsvarets nye kampfly F-35

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Nye kostnadsestimater i noen av partnerlandene i F-35 programmet kan gi inntrykk av at det er store økninger i levetidskostnadene rundt F-35. Dette er ikke riktig – det som skjer er at andre land nå begynner å regne med mange av de samme forutsetningene som Norge har gjort fra begynnelsen av, sier programdirektør i kampflyprogrammet Anders Melheim.

Et slikt eksempel på nye estimater er Canada som har fått gjennomført en ekstern vurdering av sitt kostnadsgrunnlag av konsulentfirmaet KPMG. I sin rapport har de lagt frem tall for på mulige levetidskostnader for F-35 som er betydelig høyere enn tidligere anslag som har blitt presentert av den canadiske regjeringen. Dette er i stor grad fordi KPMG mener at også Canada må ta høyde for faktorer som lenge har vært inkludert i de norske estimatene.

- Helt fra begynnelsen har vi lagt frem et mest mulig komplett kostnadsbilde som formidler hva det faktisk vil koste det norske samfunnet å kjøpe, eie og drive en kampflykapasitet frem til rundt 2050. Når andre land nå også begynner å ta med like mange faktorer og planlegger å drifte flyene like lenge som oss så er det ikke overraskende at deres estimater etter hvert begynner å ligne våre, sier Melheim.

Stortinget har avgjort at Forsvaret i fremtiden skal ha en struktur på opp til 52 kampfly av typen F-35, og at disse skal ha hovedbase på Ørland. Leveransen av flyene vil begynne i 2015 når de første flyene som skal brukes til trening av norske flygere leveres i USA, fulgt av de første operative flyene til Norge i 2017. De norske kostnadsestimatene for anskaffelsesfasen har ligget stabilt i overkant av 60 milliarder kroner siden 2008, og er nå estimert til 61,2 milliarder reelle 2012-kroner.

- Vi har hatt god fremgang i programmet og gleder oss til at byggingen av det første norske flyet snart skal begynne. Dette er en stor og viktig investering i Norges trygghet og selvstendighet og og det er vår oppgave å gjennomføre anskaffelsen innenfor de rammer programmet gis av politisk ledelse, avslutter programdirektøren.

Les mer om norske kostnadsestimater her: https://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-73-s-20112012/15.html?id=676224

For ytterligere spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf: 23096011 fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i kampflyprogrammet Endre Lunde på 908 53 270 endre.lunde@fd.dep.no

 

De overordnede kostnadsestimatene for den norske kampflyanskaffelsen har vært stabile siden 2008