Prop. 73 S (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Et forsvar for vår tid

Et forsvar for vår tid

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget