Prop. 73 S (2011–2012)

Et forsvar for vår tid

Et forsvar for vår tid

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget