Prop. 73 S (2011–2012)

Et forsvar for vår tid

Et forsvar for vår tid

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget