St.prp. nr. 48 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget