Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 48 (2007-2008)

Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget