Meld. St. 14 (2012–2013)

Kompetanse for en ny tid

Kompetanse for en ny tid

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget