Meld. St. 14 (2012–2013)

Kompetanse for en ny tid

Kompetanse for en ny tid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no