Meld. St. 14 (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Kompetanse for en ny tid

Kompetanse for en ny tid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no