Prop. 122 L (2013–2014)

Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner)

Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget