Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet

Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet er organisert som eget stabselement under departementsråden. Enheten har ansvaret for faglig koordinering i forhold til det øvrige kommunikasjonsarbeidet i Forsvaret inklusivt Forsvarets mediesenter og bladet Forsvarets Forum.

Kommunikasjonssjef: Ingrid Dåsnes

Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet er organisert som eget stabselement under departementsråden. Enheten har ansvaret for faglig koordinering i forhold til det øvrige kommunikasjonsarbeidet i Forsvaret inklusiv Forsvarets mediesenter og bladet F. Enheten ivaretar også informasjonsfaglig samarbeid mot øvrige etater under Forsvarsdepartementet. Enheten er såkalt dobbelhattet. Det vil si at enheten skal gi støtte til statsråden og øvrig politisk og administrativ ledelse og til forsvarssjefen. Talsmannsfunksjonene blir ivaretatt med separate talspersoner for forsvarsministeren og forsvarssjefen.

Kontaktinformasjon

Overordnede, prinsipielle spørsmål og spørsmål av politisk karakter
Pressevakt: 23 09 60 11 
E-post: FDinfo@fd.dep.no

Fagmilitære spørsmål, uttalelser fra forsvarssjefen etc
Pressevakt: 91 66 99 55 (ikke SMS pga at telefonen viderekobles)
Telefaks: 23 09 67 10
E-post: milinfo@fd.dep.no

Kontaktinfo for de ansatte i Kommunikasjonsenheten og talspersoner i Forsvaret.