Forsvarets materielltilsyn

Forsvarets materielltilsyn (FMT) skal påse at forsvarssektoren ivaretar materiellsikkerheten etter gjeldende regler. FMT er tilsynsmyndighet der andre statlige tilsyn ikke har myndighet.

Avdelingsdirektør Roger Nesje

​Forsvarets materielltilsyn (FMT) har sitt virkeområde der lov og forskrift har gitt Forsvaret unntak eller spesielt selvstendig ansvar. Dette betyr i praksis at FMT er tilsynsmyndighet der andre statlige tilsyn ikke har myndighet, og skal påse at forsvarssektoren ivaretar materiellsikkerheten etter gjeldende regler. Hensikten er å oppnå et godt sikkerhetsnivå i forsvarssektoren og derved unngå unødvendige ulykker. Det er flere virkemidler tilgjengelig for å bygge opp under denne hensikten. Her er kontroll for å se om reglene blir fulgt vesentlig. Like viktig er veiledning, undervisning og annet holdningsskapende arbeid, da disse bidrar til organisasjonens evne til å ivareta sikkerheten på en god måte. FMT har derfor valgt å også være aktive på andre arenaer enn kun å gjennomføre tilsyn hos avdelingene ute.

Medarbeiderne i FMT er geografisk lokalisert nær der Forsvarsmateriell (FMA) har sine tilsvarende fagfelt. FMT er derfor til stede på Kolsås (2 stk), Raufoss (1), Haakonsvern (4), Kjeller og her på Akershus festning (3).

Faggruppene i FMT:

  • land og felles
  • ammunisjon og våpen
  • sjø
  • luft
  • dokumentasjon og metode