Avdeling for investeringer

Avdeling for investeringer har ansvaret for investeringer i forsvarssektoren. Avdelingen styrer Forsvarets investeringsvirksomhet fra beslutning om anskaffelsen er fattet, og har overordet styringsansvar for materiell- og EBA-forvaltning.

Ekspedisjonssjef: Anders Melheim

Fra 1. februar 2019 ble FD VI Investeringer opprettet i Forsvarsdepartementet. Den nye avdelingen vil ha tre seksjoner, samt Kampflyprogrammet og SIFS. FD III Økonomi og styring beholder tre seksjoner.

Seksjon for materiell har overordnet ansvar for forsvarssektorens materiellinvesteringer og materiellforvaltning, og ivaretar etatsstyringen av Forsvarsmateriell. Seksjon for eiendom, bygg og anlegg har overordnet ansvar for EBA-investeringer og EBA-forvaltning, og ivaretar etatsstyringen av Forsvarsbygg. Oppgavene omfatter blant annet ansvaret for ressurs-, materiell- og kapabilitetssamarbeid i NATO og EU, bi- og multilateralt materiellsamarbeid, og industrisamarbeid, herunder utarbeide politikk for samarbeidet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien.

Kampflyprogrammet ligger under avdeling for investeringer, og har ansvar for anskaffelsen av F-35 til det norske Forsvaret.I tillegg har avdelingen ansvaret for ressurs-, materiell- og industrisamarbeid.

Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS) ble opprettet av Forsvarsdepartementet i 2012. SIFS arbeider med å fremme integritet og godt styresett i forsvarssektoren.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for materiell

  Seksjon for materiell har overordnet ansvar for forsvarssektorens materiellinvesteringer og materiellforvaltning, og ivaretar etatsstyringen av Forsvarsmateriell.

 • Seksjon for eiendom, bygg og anlegg

  Seksjon for eiendom, bygg og anlegg har overordnet ansvar for EBA-investeringer og EBA-forvaltning, og ivaretar etatsstyringen av Forsvarsbygg.

 • Seksjon for ressurs-, materiell- og industrisamarbeid

  Oppgavene omfatter blant annet ansvaret for ressurs-, materiell- og kapabilitetssamarbeid i NATO og EU, bi- og multilateralt materiellsamarbeid, og industrisamarbeid, herunder utarbeide politikk for samarbeidet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien.

 • Seksjon for porteføljestyring

  Seksjonen FD VI 4 har ansvar for for porteføljestyring i Forsvarsdepartementet.