Materielldirektør Morten Tiller

Materielldirektøren har ansvaret for å koordinere departementets virksomhet når det gjelder materiell- og industrisamarbeid i forsvarssektoren, herunder representere Norge i relevante nasjonale og internasjonale fora og være et kontaktpunkt overfor norsk og internasjonal industri.