Kommunikasjonseininga (KE)

Oversikt over andre pressekontakter i forsvarssektoren

På denne lenken finner du en oversikt over talspersoner fra Forsvaret og andre etater/avdelinger.

Forsvaret

Se informasjon på Forsvarets sider over pressekontakter i Forsvaret: Pressekontakter i Forsvaret - Forsvaret

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

Pressevakt FOH: +47 404 38 083

Felles e-post: foh.info@mil.no


Forsvarsbygg

Pressevakt (døgnvakt): +47 477 77 747

Forsvarsmateriell

Kommunikasjonssjef Sven Harald Halvorsen

Pressetelefon: +47 474 51 515 (ikke sms)
E-post: media@fma.no


Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Informasjonsenheten:
Telefon: +47 63 80 71 30
E-post: info@ffi.no

Kommunikasjonssjef: Anne-Lise Hammer
Telefon: +47 63 80 71 03
Mobil: +47 414 09 212
E-post: anne-lise.hammer@ffi.no

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NSMs pressevakt, telefon: +47 99 20 82 62.