Oversikt over andre pressekontakter i forsvarssektoren

Her finner du en oversikt over talspersoner fra Forsvaret og etater underlagt Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

Forsvaret

Se også informasjon på Forsvarets sider over alle pressekontaktene i Forsvaret:  Presse - Forsvaret 

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Bodø Felles e-post: info@njhq.no

Pressevakt FOH: 404 38 083

Informasjonsoffiser, oberstløytnant Ivar Moen Tlf: 75 53 60 43 Mobil: 958 85 816 E-post: im@njhq.no

 

Forsvarsbygg

Pressevakt (døgnvakt) Forsvarsbygg: +47 477 77 747

Forsvarsmateriell

Informasjonsdirektør (fung.) Hilde Tank-Nielsen
Forsvarsmateriell
Mobil: 950 21 302
Epost: htanknielsen@mil.no

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NSMs pressevakt kan nås på telefon (+47) 99 20 82 62.
Kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy, mobil 917 53 843,
Informasjonssjef Trond Øvstedal, mobil 975 29 556
Senior kommunikasjonsrådgiver Fredrik Ruud Johnsen, mobil 915 24 492

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Informasjonsenheten Telefon: 63 80 71 30 E-post: info@ffi.no

Kommunikasjonssjef: Anne-Lise Hammer Telefon: 63 80 71 03 Mobiltelefon: 414 09 212 E-post: anne-lise.hammer@ffi.no

Forsvarets forum

Ansvarlig redaktør: Tor Eigil Stordahl Telefon: 23 09 20 32 E-post: tes@fofo.no

Redaktør: Erling Eikli Telefon: 23 09 20 33 E-post: ee@fofo.no

Adm. og abonnement: 23 09 20 30 Telefaks: 23 09 20 31 Nettside: http://www.fofo.no