Historisk arkiv

Styrket innsats for fred og forsoning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Norsk freds- og forsoningsengasjement er etterspurt og viktigere enn noen gang, og regjeringen foreslår å trappe opp innsatsen i 2018. Samtidig øker vi også bidraget til innsatsen for å gjennomføre den viktige fredsavtalen i Colombia, sier utenriksminister Børge Brende.

Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk. Norge er i dag engasjert i prosesser og initiativer i blant annet Midtøsten, på Afrikas horn, i Afghanistan og på Filippinene. Med en foreslått økning på 20 millioner kroner vil den samlede støtten til fred, forsoning og demokratitiltak i 2018 være på 436 millioner kroner.

Norge har spilt en sentral rolle som tilrettelegger for fredsavtalen mellom Colombias regjering og Farc-geriljaen. Norge er også tilrettelegger for de pågående forhandlingene mellom regjeringen og ELN-geriljaen. Partene ble i september i år enige om en midlertidig våpenhvile.

– I tiden som kommer er det helt avgjørende at fredsavtalens punkter følges opp, at tidligere Farc-soldater gjenintegreres i samfunnet, og at man får til en avtale mellom den colombianske regjeringen og ELN-geriljaen. Dette vil også være hovedprioriteringer for den norske innsatsen fremover, sier utenriksminister Brende.

Den økonomiske støtten fra Norge til fredsprosessen i Colombia har vært betydelig, og regjeringen foreslår å øke støtten til implementeringen av fredsavtalen med 50 millioner kroner i 2018. Økningen foreslås tatt over regionbevilgningen for Latin-Amerika.