Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018:

Tarmkreftscreening til alle 55-åringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil innføre et nasjonalt program for screening av tarmkreft fra 2019. For å forberede dette foreslår regjeringen å øke bevilgningen til screening med 18 millioner kroner i 2018.

– Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft, og risikoen øker med alder. Vi vet at screening kan redusere dødelighet, og at man kan oppdage kreften tidlig. Derfor vil vi at alle skal få screening det året de fyller 55 år, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tarmkreft rammer både menn og kvinner, særlig fra 55 års alder. Hvert år rammes 4300 nordmenn, og 1500 dør av sykdommen. Screening for tarmkreft vil kunne redusere dødelighet med 14-28 prosent avhengig av metode. Hvis man benytter tarmkikkertundersøkelse (skopi) vil man også kunne oppdage forstadier til kreft. Fra 2012 har det vært et pilotprosjekt for screening ved Moss og Bærum sykehus. De gode resultatene fra pilotprosjektet er grunnlag for forslaget om nasjonalt program.

De nye midlene i statsbudsjettet for 2018 skal gå til utvikling av nytt IT-program, rekruttering av personell, skopiskole og investeringer i skopisentre.

Forslaget er i tråd med anbefaling fra Helsedirektoratet og innebærer at programmet gjøres landsdekkende i løpet av en femårsperiode, der tilbudet gis til alle kvinner og menn det året de fyller 55 år.